Добре дошли!

Повече за Стадекс България ООД

В продължение на повече от четири десетилетия името STUDEX® означава съвършенство при системите за пробиване на уши. Продуктите на STUDEX® са известни на шест континента като най-добрите системи за пробиване на уши.

STUDEX® е най-големият производител в света на обици и инструменти за пробиване на уши.

С производствен капацитет от над двеста милиона обици за пробиване на уши на година, STUDEX® задоволява над седемдесет процента от нуждите на световният пазар.

Като изходен материал на обиците за пробиване на уши STUDEX® използва най-добрата американска медицинска стомана. Обиците за пробиване на уши на STUDEX® са произведени в завода на STUDEX® в Лос Анжелис, Калифорния.

Всички обици за пробиване на уши на STUDEX® са опаковани и стерилизирани така, че надвишават изискванията на F.D. A. и на Европейскaта комисия.

STUDEX® непрекъснато усъвършенства производствените си линии, материалите за опаковане, маркетинга и продажбите си. Нашата работа в U.S.A. STUDEX® демонстрира ангажираността си към успехите на своите клиенти като им оказва подкрепа каквато може да осигури само един пазарен лидер.

Studex® е член на Съюзът на европейските производители на системи за пробиване на уши /The Ear Piercing Manufacturers of Europe, EPM/ със централно седалище в Стамфорд, Кембриджшир, Англия и с офиси в цяла Европа.

Съюзът е основан през 1999 г. за да представлява интересите на потребители, производители и разпространители на изделия за пробиване на уши. Главната цел на съюза е да изисква използването на продукти за пробиване на уши в Европа, отговарящи на високи хигиенни стандарти.

Съюзът съветва и представлява своите членове в цяла Европа по отношение на актуалните европейски изисквания и международни закони, отнасящи се до пробиването на уши.