Добре дошли!

Условия за ползване

Ползването на тази уеб-страница на фирма Стадекс България ООД /наречена по-нататък в текста Стадекс/ е регламентирано от посочените по-долу условия. Моля предварително да ги прочетете внимателно.

С ползването на уеб-страницата Вие декларирате, че сте съгласни с тях. Ако при ползването на страницата въведете, респективно препратите лична информация, Вие декларирате с това съгласието си, че тази информация може да бъде третирана по правилата на декларацията на защита на данните на Стадекс.

Стадекс може да актуализира или променя по всяко време тези условия. Те са обвързващи в съответната им редакция. Ако на тази страница се съдържат по- специални правила, те имат преимущество пред условията за ползване. Защита на авторските права Стадекс е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта www.studex-bg.com.

Авторските права върху съдържанието и всички публикации на този сайт притежава Стадекс България ООД и/или на неговите партньори. Правата върху разположените на сайта текстове, изображения,лога, картинки, снимки, документи, бази данни, фотографии, търговски марки, имена и друга информация или рекламни материали и приложения, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и на останалото приложимо законодателство.

Всяко тяхно използване изисква предварителното съгласие на Стадекс. Стадекс Ви разрешава разглеждането, свалянето и временното запаметяване на отделна информация и страници от този сайт само за нетърговско използване.

Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели, без знанието и писменото разрешение на Стадекс. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация от него. Това е валидно също и за репродукцията, трайното запаметяване или изпращане на съдържания от сайта на други лица.

Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на сайта, без изричното разрешение на Стадекс и/или на неговите партньори, е забранено. Стадекс си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред.

Използването на материали от страницата на www.studex-bg.com подлежи на утвърдените ограничения и условия за ползване, освен ако с договор не е уговорено друго. Всички права са запазени!